TR EN

Yasal Mevzuat ve Teşvikler

 • 22.02.2018 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 10.08.2016 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 • 10.08.2016 / Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
 • 17.11.2015 Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 31.12.2012 Tarih ve 28514 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
 • 03.04.2007 Tarih ve 26482 Sayili Resmi Gazetede Yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
 • 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 12.03.2008 Tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 Tarih ve 2008-85 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009 Tarih ve 2009-21 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi
 • 02.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 4691 Uygulama Yönetmeliği 12 Mart 2014
 • 26.06.2001 Tarih ve 24454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu