TR EN

Hakkımızda

Teknopark İzmir, Türkiye’nin 4. teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde 2002 yılında kuruldu; 2004 yılında ise faaliyetlerine başladı.  

Halen bölgesinde yer alan 154 yerli ve yabancı Ar-Ge firması, 1000'in üzerinde Ar-Ge ve destek personeli, 600 Milyon TL'ye yaklaşan toplam cirosu, 60 Milyon Dolar'ı aşan ihracatı ve 23 patenti ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılında açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde Türkiye 6.sı oldu.

Türkiye’nin kalkınma ajansı destekli ilk güdümlü projesi ile yapılan İnovasyon Merkezi’ni de bünyesinde hayata geçiren Teknopark İzmir, tüm yenilikçi fikirlere kuluçka ortamı sağlayarak, üretilen nitelikli teknolojik bilgiyi sanayi ile buluşturmaya devam ediyor. 

Konum:

Teknopark İzmir, İzmir-Çeşme Otoyolu ile İzmir il merkezine 45 kilometre; Çeşme Limanı’na ise 30 km uzaklıktadır. Şehrin önemli merkezlerine otoyoldan sorunsuz ulaşım sağlanabilmekte; Çeşme Limanı’ndan ro-ro taşımacılığı yapılabilmektedir.  Bölge ile İzmir il merkezi arasında düzenli belediye otobüsü ve dolmuş- minibüs seferleri mevcuttur.

Ar-Ge Firmaları:

Bölgede Aralık 2018 itibariyle 150 Ar-Ge firması çalışmalarını sürdürmektedir. Bu firmaların sektörel dağılımlarına bakıldığında; yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre olarak şekillenmektedir.

Üniversite Sanayi İşbirliği:

Bölgenin İYTE gibi uluslararası bir araştırma enstitüsünde yer alması, buradaki firmalar için uluslararası bir AR-GE ortamı oluşturmaktadır. Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nin de bölgenin kurucuları arasında yer alması bu üniversitelerin teknik ve sosyal imkanlarını firmalara avantaj olarak sunmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü personelinden, bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilmektedir.

Öğretim elemanları üniversite yönetim kurullarının izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.

Avantajlar:

Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilmektedir.

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri de yine 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Teknopark İzmir’de faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, yalnızca bölgede ürettikleri sistem ve veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Ayrıca, yine 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ile ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin, bu kapsamdaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Bölge ve Binalar:

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde halen, 12 bina faaliyettedir. Binalar, bölgeye tahsis edilen 6.4 hektarlık bölgede bulunmaktadır. 

Yönetici Şirket:

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında  hareket eden Teknopark İzmir, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ. tarafından yönetilmektedir.

Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Yusuf BARAN - Başkan / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Fadıl SİVRİ - Başkan Vekili / Ege San. ve İş Adamları Derneği
Hasan EKE - Üye / Enda Enerji Holding A.Ş. 
Mehmet Raşit ÖZSARUHAN - Üye / İzmir Ticaret Odası
Atilla SEVİNÇLİ - Üye / Ege Bölgesi Sanayi Odası
Erkan ZANDAR - Üye / Ege İhracatçı Birlikleri
Erçin GÜDÜCÜ - Üye / İzmir Ticaret Borsası
Aydın Buğra İLTER - Üye / Ege Genç İşadamları Derneği
Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU - Üye
Uğur YÜCE - Üye
Prof. Dr. Metin TANOĞLU - Üye

Şirket Ortakları:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ege Bölgesi Sanayi Odası
İzmir Ticaret Odası
İzmir Ticaret Borsası
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Vestel Elektronik A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Innovatek Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Ünibel Özel Eğitim ve BilgiTeknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Alataş Alaçatı İmar İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
İzmir Teknopark Ticaret A.Ş.
Balçova Termal Turizm ve Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş.
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Ege Genç İşadamları Derneği
İzmir Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı
BİM Grup Holding AŞ.
Yaşar Üniversitesi