• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

OBA Kemometrik Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Teknopark İzmir A8 Binası No: 21 İYTE Kampüsü, Urla-İzmir


Sektör :

Yazılım, Elektronik

Uzmanlıklar :

Petrokimya, Aluminyum, Gıda, Madeni Yağ, Her Türlü karmaşık veri analizi gerektiren sektör, Analitik Kimya, Kemometrik yazılım Geliştirme ve Modelleme Moleküler Spektroskopi İstatisiksel Deneysel Tasarım ve Optimizasyon, Gıdan Petrokimyaya pek çok alanda süreç optimizasyonu

Yetkili :

Prof. Dr. Durmuş Özdemir

OBA Kemometri olarak biz çok değişkenli veri analizine yönelik genetik algoritma temelli çok değişkenli kalibrasyon, klasifikasyon ve sınıflandırma metolarının ülkemiz sanayinde kimya ile ilgili sektörlere yönelik yazılım geliştirme ve modelleme çalşmaları yürütmekteyiz. Durmuş Özdemir OBA Kemometrik Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından sürdürülen bazı üniversite saanayi işbirliği içeren TEYDEP ve Benzeri bazı perojeler aşağıda verilmiştir.

ASSAN Aluninyum AŞ için hadde yağı kompozisyonlarının belirlenmesine yönelik kemometrik modeller ve yazılım geliştirilmesi: Çoklu Hadde Yağı Karışımların FTIR Spektroskopisi Tekniği Kullanılarak Kemometrik Analizi

OPET Petrolcülük A.Ş. için Madeni yağ sektöründe içerik modellemesi için kemometrik modelleme yazılım geliştirilmesi: Performans Katkılı Yağlayıcıların ömrünün belirlenmesinde en önemli parametrelerden biri olan Toplam Baz Sayısı (TBN) değerinin, FTIR (Fourier Kızıl Ötesi Dönüşümlü spektroskopi) metodu üzerinde geliştirilen “Genetik Katlandırılmış Kalibrasyon Metodu” ile tayin edilmes

Akdeniz Kimya AŞ için deney tasarımı yazılımı geliştirilmesi projesi: Akıllı Deney Tasarımı Destekli Ar-Ge Merkezi Yönetim Sistemi Geliştirilmesidir

ASSAN Aluninyum AŞ için levha yüzeylerindeki oksitlenme eğiliminin tespitine yönelik kemometrik modeller ve yazılım geliştirilmesi: Haddeleme tekniği ile üretilen levha ve folyo ürünlerinin yüzeylerinde oluşan aluminyum oksit miktarlarının belirlenmesi için Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskopisi tekniği kullanılarak analizlenebilmesi amacı ile Kemometrik yazılım geliştirilmesi ve çoklu hadde yağı karışımlarının kompozisyon ve kirlilik miktarlarının FTIR spektroskopisi tekniği kullanılarak analizlenebilmesi amacı ile Kemometrik yazılım geliştirilmesi ve sözkonusu firmanın analiz protokolüne uyarlanmasıdır

OPET FUCHS MADENİ YAĞ A.Ş için metal kesme sıvılarınn kullnıma bağlı kompozisyon analizleri için kemometrik modellemeler: Metal Kesme Sıvılarının Kompozisyonlarının Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi Tekniği ile İzlenmesi için Genetik Algoritma temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Modellerinin Geliştirilmesi

Ege Biyotyeknoloji AŞ için kümeleme ve sınflandırma algoritmalarının geliştirilmeri: Gıda Ürünlerinde Küf Mantarı Fusarium ve Bunların Oluşturduğu Mikotoksinlerin Hızlı Tespiti için Hyperspektral Görüntülemeye Dayalı Ayırma Sistemi Tasarım ve Geliştirme Sistemi” adlı projede “hyperspektral görüntüleme verilerinin kemometrik çok değişkenli sınflandırma ve kümeleme teknikleri ile modelleme

PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN. VE TİC. A.Ş. için Endüstriyel yağlayıcıların oksidasyon karakteristiklerinin deneysel optimizasyonu ve modellemesi: Endüstriyel Yağlayıcıların Oksidasyon Karakteristiklerinin İstatistiksel Deneysel Tasarım Yaklaşımı ile Optimizasyonu ve Infrared Spektroskopisine Dayalı Kemometrik Veri Analizi ile Modellenmesi

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.