• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

ASNAK / Backend Developer

Yayınlanma Tarihi: 18/06/2020

Firma:

Firma Profiline Git

Adres:

İş Tanımı:

Backend Developer

Job Description:

ASNAK is an innovative SAAS platform for logistic industry that allows each stakeholder to easily manage their task and process at anytime & anywhere. Currently, we are actively working in Izmir & Istanbul. We raised more than 6 M₺ and growing strong! The company is backed by Energy Industry Lead, and prominent angel investors. We are looking for an experienced and passionate Backend Developer to join our team.

The ideal candidate will be responsible for designing, developing, testing, and debugging web applications for the company. Using Java, Spring MVC, and Hibernate, this candidate will be able to translate user and business needs into functional backend design. 

Responsibilities

           Writing well designed, reusable, testable and secure code by applying best software development practices

           Design and implementation of low-latency, high-availability and performant applications

           Architecting well defined APIs for user facing elements developed by front end developers

           Collaborating in a multi-disciplinary team

           Participating and conducting code reviews

           Discovering, learning and implementing new technologies

           Mentoring junior team members in best practices 

Qualifications

           BSc/MSc/PhD degree in Computer Science or a related field or equivalent work experience

           3+ years of professional software engineering experience in designing and building backend systems

           Experience in one or more general purpose object oriented programming languages especially Java,

           Proficiency with OOP concepts, large-scale software architecture, networking and distributed system and UNIX/Linux environments

           Good understanding of fundamental design principles for a scalable application

           Familiarity with relational and non-relational databases, key-value stores and search engines (MySQL, MongoDB, Ehcache, Elasticsearch etc.)

           Basic understanding of front-end technologies such as JavaSript, HTML5 and CSS3

           Strong unit test and debugging skills

           Proficiency in code versioning tools such as Git

 

Desirable Requirements

           Proficiency with Java and Spring Framework (Boot, MVC, Data, Cloud, Security etc)

           Experience with Service-oriented architecture and REST APIs

           Experience in architecting, designing and implementing large scale systems

           Proficiency in distributed systems and concurrent programming

           Scripting skills e.g. Python, shell, etc.

           Working knowledge with Amazon Web Services

           Experience or willing to learn large scale stream processing technologies

           Prior experience with SCRUM/Agile methodologies

           Contributions to OpenSource projects

           Passionate focus on CI/CD practices

Working at ASNAK

• Flexible Working Hours

 Private Health Insurance

  Social Activities, Happy Hours and Events

  Personal Development and Education Support

 

Location: Urla, Teknopark İzmir

Please send your CV: hr@asnak.com

Diğer Bilgiler:

Ayırıca benzer pozisyonlar ve ilanlar için değerlendirilmek üzere CV'nizin Teknopark İzmir Kariyer Birimine iletilmesi için aşağıdaki form üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ve Bilgilendirme Metni sınırları çerçevesinde, Verilerin Şirket veri tabanında işlenmesi ve saklanması amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ve Bilgilendirme Metnini okuduğumu ve anladığımı;

İlana Başvur
warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI'nı kabul etmeden ilana başvuru yapamazsınız.