• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

İzmir NIC Bölgedeki Girişimcilik Ekosistemini Bir Araya Getirdi!

Teknopark İzmir’in yürüttüğü İzmir NIC kapsamında İzmir Girişimcilik Ekosistemi İş birliği Stratejisi Geliştirme Çalışması II. Toplantısı 13 Nisan 2022’de Hilton Garden Inn Hotel’de gerçekleşti. İlki 9 Mart 2022 tarihinde İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in de katılımlarıyla gerçekleşen İzmir Girişimcilik Ekosistemi İş birliği Stratejisi Geliştirme Çalışması, İzmir ve bölgedeki ekosistem aktörleri temsilcilerini bir araya getirmeye devam ediyor. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal iş birliği çerçevesinde finanse edilen, İzmir girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Teknopark İzmir tarafından yürütülen İzmir NIC Projesi kapsamında “İzmir Girişimcilik Ekosistemi İş birliği Stratejisi Geliştirme” çalışmaları ile İzmir girişimcilik ekosisteminin uluslararası seviyede güçlü bir ekosistem olması ve yenilikçi teknoloji şirketlerin ticarileşme ve uluslararasılaşma süreçlerini destekleme yönünde katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. İzmir Girişimcilik Ekosistemi İş birliği Stratejisi Geliştirme Çalışması II. Toplantısı, bu çalışmanın kapsamını ve detaylarını sunmak üzere Teknopark İzmir Genel Müdürü ve İzmir NIC Üst Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Metin Tanoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Program, çalışmanın kapsamını ve detaylarını sunmak üzere İzmir NIC Proje Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Sayın David Tee’nin sunumu ile devam etti.

Toplantı, Sayın Zühal Selçuk’un yönlendirmesi ve uzmanlığı ile bölgedeki önemli girişimcilik ekosistem aktörleri arasında yer alan 45 temsilcinin iştiraki ile gerçekleşti. Son oturumda önümüzdeki dönemde gerçekleşecek toplantılara yönelik görev dağılımı ve katılımcılardan öneri & değerlendirmeler ile sona erdi. Takip eden üç toplantı Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşiyor olacak.

İzmir NIC - İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Teknopark İzmir tarafından yürütülen İzmir NIC, ilgili paydaşlar arasında stratejik ağ ve ortaklıklar geliştirerek yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini ve uluslararasılaştırılmasını artırmaktır. Ekonomik kalkınmanın öncüleri arasında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yenilenebilir Enerji sektörlerine odaklanan proje, İzmir’deki inovasyon ekosistemi aktörlerinin (KOBİ, Startup, TTO, TGB, Ar-Ge Merkezleri vb.) kapasitelerini eğitimlerle, hızlandırma ve mentorluk desteği ve ağ oluşturma faaliyetleri ile geliştirmeyi hedeflemektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) katılımı ile hayata geçirilen projenin 3 milyon Euro’luk bir bütçeyle 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır.

 

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.