• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

Teşvik ve Destekler

Bölgenin İYTE gibi uluslararası bir araştırma enstitüsünde yer alması, kiracılar için uluslararası bir AR-GE ortamı yaratmaktadır. Bu oluşum aynı zamanda İYTE’ nin kuruluş amacıdır.

Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nin aynı zamanda Yönetici Şirket ortağı olması, bu üniversitelerimizin teknik imkanları ile hizmet ve sosyal olanaklarından yararlanmada avantaj sağlayacaktır. Ayrıca vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölge faaliyet alanlarındaki AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacaktır. AR-GE çalışmalarının ana bileşenleri olan araştırmacılara ve araştırma olanaklarına yakınlık, kiracı şirketlerin ihtiyaç duyduklarında laboratuvar ve kütüphane gibi mevcut olanaklardan istenildiği zaman yararlanmalarının sağlanması bölgeyi cazip kılan unsurlardır.

Bölge kurulurken çevredeki düşük yoğunluktaki yapılaşmaya uyum sağlanarak doğal yapının korunmuş olması doğa ile iç içe huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

 

Yasal Avantajlar

• Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

• Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

• Öğretim elemanları Üniversite / Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

• Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem ve veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun sağladığı bu avantajların yanı sıra 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun ile ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin, bu kapsamdaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.


Yasal Mevzuat ve Teşvikler

22.02.2018 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.08.2016 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10.08.2016 / Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 17.11.2015 Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2012 Tarih ve 28514 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 03.04.2007 Tarih ve 26482 Sayili Resmi Gazetede Yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 12.03.2008 Tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 Tarih ve 2008-85 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009 Tarih ve 2009-21 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi 02.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4691 Uygulama Yönetmeliği 12 Mart 2014 26.06.2001 Tarih ve 24454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.