• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

İnovasyon Merkezi

20190830124352.jpg

İzmir'i, teknoloji alanında yaratıcı fikirlerin desteklenerek, katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürüldüğü bir yer haline getirecek olan "İnovasyon Merkezi Projesi" İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 

Proje içerisinde pek çok ilki barındırmakla birlikte, desteklendiği fon mekanizması ile de dikkat çekmektedir. 10 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan proje, Türkiye'de kalkınma ajansları tarafından desteklenen ilk güdümlü proje olmuştur. İnovasyon Merkezi Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı'sının hazırladığı bölgesel kalkınma strateji planlarına uygun olarak Güdümlü Proje Desteği almaya hak kazanmıştır.

Nitelikli tekno-girişimin ortaya çıkması için gerekli temel alt yapıyı sağlayan İnovasyon Merkezi; canlı bir inovasyon ve teknoloji geliştirme eko-sistemi oluşturarak, bölgenin bir çekim merkezi haline gelmesini ve organik olarak büyümesini hedefler.

İnovasyon Merkezi sayesinde bölgenin dinamikleri ve insan kaynakları değerlendirilerek, inovatif ve teknoloji odaklı girişimcilerin oluşması sağlanırken; İzmir’in rekabetçiliğini artıracak yeni bir alt yapı daha oluşturulmuştur. Ve bu doğrultuda merkez, girişimcilerin ihtiyaç duyacakları temel gereksinimleri kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir model ile karşılamaktadır.

Merkezdeki Birim ve Alanlar:

Teknopark İzmir’e ait 6.4 hektarlık teknoloji geliştirme bölgesi ek arazisinde 7500 m2 kapalı alanda kurulan İnovasyon Merkezi’ndeki nitelikli birim ve alanlar şu şekilde sıralanır:

 1.    Kuluçka Merkezi
 2.    Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi
 3.    Paydaşlar Ofisi
 4.    Nitelikli Sosyal Donatı Alanları
 5.    Teknik Eğitim Salonları
 6.    Toplantı Salonları
 7.    Teknik Atölye
 8.    Kiralanabilir Ofisler
 9.    Kiralanabilir Ticari AlanlarKuluçka Merkezi

Bölgenin ve ülke ekonomisinin gelişimini destekleyecek tekno-girişim faaliyetleriyle özel olarak ilgilenilecek ayrı bir birimin, böyle bir çalışmada olması önem arz eder.

Bu nedenle Tekno-girişimcilerin, en kırılgan oldukları ilk 3 yıllarında onları maddi ve manevi anlamda destekleyecek bir yapı olarak, İnovasyon Merkezi bünyesinde, Kuluçka Merkezi bulunur.

Toplam 900 m2 alanda, 80 tekno-girişimcilere ev sahipliği yapacak olan Kuluçka Merkezi’nde yer alan tekno-girişimcilerden kira bedeli de alınmamaktadır.

 

Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transferi Ofisi

İnovasyon Merkezin’de yer alan “Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transferi Ofisi” ile üniversite/sanayi iş birliğinin sağlanması hedeflenir.

Bu ofisle, merkezin görünürlüğünün ve bilinirliğinin arttırılması için çalışmalar yapılarak, yaratılan entelektüel varlıkların korunması için ihtiyaç duyulan teknoloji transferi gerçekleştirilir.

 

Paydaşlar Ofisi

Paydaşlar Ofisi ile yeniliği, tekno-girişimi ve rekabeti destekleyen tüm paydaşlara açık bir ofis sunulur. 75 m2 büyüklüğünde ve tam donanımlı olarak sunulan Paydaşlar Ofisi, teknogirişimcilerin ihtiyaç duydukları muhasebe, finans, hukuk gibi alanlarda uzman desteği alabildikleri bir uydu ofis niteliğindedir.

 

Eğitim ve Toplantı Salonları

Sürekli eğitimin/gelişimin sürdüğü İnovasyon Merkezi bünyesinde, çok amaçlı eğitim ve toplantı salonları yaratıcılık ve sosyalleşmeyi arttıracak şekilde kurgulanmıştır. Bu salonlar, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra girişimci firmaların çeşitli organizasyonlarında da kullanılabilmektedir.

 

Teknik Atölye

Eğitim, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayan Teknik Atölye, ileri teknoloji makine ve teçhizatlarla donatılarak bölgedeki ve İzmir’deki Ar-Ge firmalarıyla teknogirişimcilerin kullanımına sunulmaktadır. Özellikle tasarım ve donanım projeleri için hızlı prototipleme faaliyetlerine imkan sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir.   

Teknik Atölye’de ayrıca düzenli aralıklarla girişimcilere, üniversitelerin mühendislik ve tasarım bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitimler verilir.

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.