• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Teknopark İzmir’e Ar-Ge, yazılım ve tasarım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

Teknopark İzmir Yönetici Şirketi, bölgede yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapar ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde, başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, ardından firma veya girişimci Teknopark İzmir Başvuru Formunu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte Teknopark İzmir yönetimine sunar.

Teknopark İzmir başvurularında firmalardan 1200 TL + KDV (%18) başvuru ücreti alınmaktadır.

Başvurular Yönetici Şirket tarafından ön değerlendirmeye alınır. Başvuru sahibinin nitelikleri ile bölgede yürütmek isteği işlerin, Kanun, Yönetmelik ve Bölge kuruluş amaçlarına uygun olup olmadığı incelenir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular için sektörlerine göre Proje Değerlendirme Komisyonu kurulur. Yönetici Şirketin belirlediği bir günde Proje Değerlendirme Komisyonu başvuru sahipleri ile bir araya gelip görüşmeler yapar ve sunulan projeleri inceler. Görüşmelerin ardından Proje Değerlendirme Komisyonu başvurular hakkındaki görüşlerini Yönetici Şirkete iletir. Yönetici Şirket Komisyonun görüşlerini de dikkate alarak Başvuru hakkında nihai kararı verir. Kabul edilen Başvuru sahibi sözleşme için davet edilir.

Komisyon Üyeleri firmanın faaliyet alanında ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Komisyon Üyelerinin atanmasında İYTE öğretim üyelerine öncelik verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminden itibaren en fazla otuz günlük bir süreçtir.

Teknopark İzmir ar-ge ofis alanı kira ücretleri, ofisin bulunduğu binaya göre, metrekaresi 44 TL, 52 TL ve 74 TL+KDV üzerinden ücrenlendirilmektedir. İşletme gideri ücretleri  ise yine ofisin bulunduğu binaya göre 14 TL, 15 TL, 16 TL ve 19,5 TL olarak uygulanmaktadır. İşletme giderleri çevre düzenlemesi, ortak alan iklimlendirmesi ve temizliği, bina güvenliği, ortak alan elektrik ve su giderlerini kapsamaktadır. Ofis alanının elektrik, telefon ve data gibi diğer hizmetler ise işletme bedeline dahil değildir.

 Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Bölgede kurulan Ar-Ge ve Yazılım ofisleri şube de olabilir.

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ

Türkiye İş Bankası

Basmane - İzmir Şubesi

1134392 nolu TL hesabı

IBAN: TR45 0006 4000 0013 4021 1343 92 

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ

Türkiye İş Bankası 

Basmane - İzmir Şubesi

1046009 nolu TL hesabı

IBAN: TR89 0006 4000 0013 4021 0460 09 

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ

TC İş Bankası

Basmane Şubesi

3402-1206745

IBAN:TR94 0006 4000 0013 4021 2067 45

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ

TC İş Bankası

Basmane Şubesi

3402-1222335

TR47 0006 4000 0013 4021 2223 35

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI'nı kabul etmeden ilana başvuru yapamazsınız.