• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Teknopark İzmir’e Ar-Ge, yazılım ve tasarım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

Teknopark İzmir Yönetici Şirketi, bölgede yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapar ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde, başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, ardından firma veya girişimci Teknopark İzmir Başvuru Formunu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte Teknopark İzmir yönetimine sunar.

Başvuru ücretleri hakkında Yönetim ofisimizden bilgi alınabilir. 0232 765 9091 nolu telefondan Yönetim ofisine ulaşabilir. 

Başvurular Yönetici Şirket tarafından ön değerlendirmeye alınır. Başvuru sahibinin nitelikleri ile bölgede yürütmek isteği işlerin, Kanun, Yönetmelik ve Bölge kuruluş amaçlarına uygun olup olmadığı incelenir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular için sektörlerine göre Proje Değerlendirme Komisyonu kurulur. Yönetici Şirketin belirlediği bir günde Proje Değerlendirme Komisyonu başvuru sahipleri ile bir araya gelip görüşmeler yapar ve sunulan projeleri inceler. Görüşmelerin ardından Proje Değerlendirme Komisyonu başvurular hakkındaki görüşlerini Yönetici Şirkete iletir. Yönetici Şirket Komisyonun görüşlerini de dikkate alarak Başvuru hakkında nihai kararı verir. Kabul edilen Başvuru sahibi sözleşme için davet edilir.

Komisyon Üyeleri firmanın faaliyet alanında ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Komisyon Üyelerinin atanmasında İYTE öğretim üyelerine öncelik verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminden itibaren en fazla otuz günlük bir süreçtir.

 Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Bölgede kurulan Ar-Ge ve Yazılım ofisleri şube de olabilir.

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

İş Bankası Urla Şubesi

Elektrik hesabı

TR04 0006 4000 0013 4680 6471 51

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

İş Bankası Urla Şubesi

Kira hesabı

TR48 0006 4000 0013 4680 6471 35

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

İş Bankası Urla Şubesi

Proje hesabı

TR71 0006 4000 0013 4680 6472 06

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

İş Bankası Urla Şubesi

Kart hesabı

TR97 0006 4000 0013 4680 6472 23

Arge Portal üzerinde Personel>Personel Tanım Kartı>Yeni alanından kayıt oluşturulan personeller için dosya yükle alanında personel kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi ve SGK işe giriş bildirgesi yüklenerek değerlendirmeye gönderilmelidir. Projede görev alacak personelin SGK’sı yatırılmıyor ise (Bağ-Kur, Akademisyen) mutlaka durumu gösteren doküman yüklenmelidir. Personel kaydı onaylanmış olsa da yalnızca projede yer alan personellerin istisnalardan yararlanabileceği değerlendirmeye alınmalıdır.

Arge Portala kaydedilen personeller için bir adet vesikalık fotoğraf ve daha önce Girişimci İlişkileri Birimi tarafından gönderilmiş olan excel form doldurularak kadir.gencer@teknoparkizmir.com.tr adresine gönderilmelidir. Kart üretim bedeli her bir kart için 150 TL+KDV’dir. Ödeme belgesi de mail ekinde iletilmelidir.

Mevcut girişimci firmalar için Proje>Proje Bilgi Formu>Yeni alanından formun tüm alanlarının doldurulması ve sistem üzerinden değerlendirmeye gönderilmesi; ayrıca ıslak imzalı çıktısının dekont eki ile Yönetim Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Mevcut girişimci firmalar için proje değerlendirme bedeli 1.750 TL+KDV’dir.

Öğrencilere yüzde 50, akademisyen firmaları için bu tutarlar üzerinden yüzde 30 indirim uygulanmaktadır.

Proje revizyon taleplerinin tamamı portal üzerinde Proje>Proje Revizyonu>Proje Revizyon Formu>Yeni alanında oluşturularak değerlendirmeye gönderilmesi; ayrıca form çıktısının ıslak imzalı halinin ödeme dekontu ile Yönetim Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje ek süre talebi, projede görev alacak ekip revizyonu ve KDV istisnası talebi konularına ilişkin revizyon değerlendirme bedelleri 1.500 TL+KDV’dir. 

Proje>İthal Eşya Talep Formu/Makine Teçhizat KDV İstisnası Talep Formunun doldurularak sistem üzerinden değerlendirmeye gönderilmesi; ıslak imzalı çıktısının ise ödeme dekontu eki ile Yönetim Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Her bir başvuru için ayrı olarak talep oluşturulmalı ve ödeme yapılmalıdır. Başvuru bedelleri 1.500 TL+KDV’dir.

Proje>Proje Sonlandırma Formu>Yeni alanından kayıt oluşturularak projenin kapatılması sağlanır. İlgili alanda, ‘Bitirme Belgesi Talep Et’ butonu ile bitirme belgesi talebi sistem üzerinden değerlendirmeye gönderilir ve formun ıslak imzalı çıktısı, ödeme belgesi ile Yönetim Ofisine teslim edilir.

Proje Bitirme Belgesi talep ücreti 2.250 TL+KDV’dir. Başvuru, ıslak imzalı olarak tüm ekleri ile birlikte Yönetim ofisine teslim edilmesi ile işleme alınır.

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.