• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
 • +90(232) 765 90 91
 • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

Amaç ve Hedefler


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin ve Teknopark İzmir’in Amacı: 

 • Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ve üretim sektörlerinin iş birliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, 

 • Üründe üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek,
   
 • Teknolojik bilgiyi ticarileştirme, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği destekleme, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, 

 • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.Teknolojik Geliştirme Bölgelerinin ve Teknopark İzmir’in Hedefleri:

 • Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,

 • Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,

 • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,

 • Şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütecekleri altyapı ve teknik destek sağlamak,

 • Bölgede yerel hammadde kullanan ve katma değeri yüksek üretim yapan, ileri teknoloji kullanan/üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek,

 • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,

 • Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmek, 

 • Teknolojinin geliştirilmesini, transferini ve ticarileştirilmesini teşvik etmek, teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,

 • Üniversite - sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.