• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

İYTE / AR-GE ve Tasarım Merkezleri Buluşması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün mevcut insan kaynakları, odak çalışma alanları, araştırma ve test altyapısı kapasitesi konularında bilgiler vermek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere İYTE üst yönetim ve merkez yöneticileri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yönetici ve çalışanları “İYTE- Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi. Üniversite sanayi ve endüstri işbirliğini geliştirmek ve karşılıklı olarak yapılan çalışmalarla bölgedeki gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla planlanan etkinlik İYTE ev sahipliğinde gerçekleşti.

İzmir’de ve komşu illerde yer alan yaklaşık 80 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yönetici ve çalışanının katıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, Tümleşik Araştırma Merkezleri Direktörü Prof. Dr. Mehmet Polat, Endüstriyel İlişkiler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem Özdemir, Teknopark İzmir Genel Müdürü Prof. Dr. Metin Tanoğlu, Atmosfer TTO Yöneticisi Doç. Dr. Vedat Akgün, İYTE, Teknopark İzmir ve Araştırma Merkezleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün endüstri kuruluşları ile devam eden Ar-Ge işbirliklerini ve proje ortaklıklarını, üniversite- sanayi işbirliğinde ortaya konulan yeni hedefler ve fırsatlar çerçevesinde değerlendirmek ve endüstri kuruluşları ile sonuca odaklı, verimli bir işbirliği ekosistemini oluşturma yönünde faaliyetlerini yoğunlaştırmak amacıyla karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulan toplantıda; Rektör Baran, tüm üst yönetim ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirterek, bu konuda hedefledikleri başarıyı elde edebilmek için firmalardan alacakları desteğin önemini vurguladı.

Toplantıda, yeni çağrıya çıkmış değişik projelerle üniversite sanayi işbirliği projelerinin birlikte gerçekleştirilebilmesi; mezun öğrenciler sayesinde hem sanayinin hem de kamunun ihtiyacı olan insan gücünün kazandırılması, dolayısıyla ülkeye ekonomik çıktı, katma değer yaratılabilmesi yönünde ileriye dönük somut kararlar ortaya konuldu. Toplantının sonunda katılımcı firmaların görüşleri dinlenerek, soru ve cevap bölümü yapıldı. Ardından planlanan merkez ziyaretleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Buluşması sona erdi.

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.