• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
 • +90(232) 765 90 91
 • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

BEST FOR WİND RÜZGÂR TÜRBİNİ TASARIM VE ÜRETİMİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2023


Amaç:

BEST For Wind Rüzgâr Türbini Tasarım ve Üretimi Yarışması mühendislik fakültesi öğrencilerinin rüzgâr türbini tasarımı konusunda tecrübe kazanmasını sağlamak için yapılmaktadır.

Yöntem:

BEST For Wind Rüzgâr Türbini Tasarım ve Üretimi Yarışması kapsamında tasarlanacak rüzgâr türbini yatay veya düşey eksenli olabilir. Temel tasarım hedefleri aşağıda yer almaktadır:

 • Rüzgâr türbininin akışa dik yöndeki süpürme alanı, aşağıdaki İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rüzgâr Tüneli ve Test Alanı görselinde sarı renkli kesikli çizgilerle gösterilen 60cm*60cm'lik bir kareye sığmalıdır,
 • Rotorunun merkezi yerden 170 cm yukarıda olmalıdır,
 • Türbin en fazla 4 m/s hızda güç üretmeye başlamalıdır,
 • Türbin 10 m/s rüzgar hızında stabil şekilde çalışabilmelidir,
 • Türbin 12 m/s rüzgar hızına dayanabilmelidir, 

BEST For Wind Rüzgâr Türbini Tasarım ve Üretimi Yarışması iki aşamalı olarak planlanmıştır.

BEST For Wind Rüzgâr Türbini Tasarım ve Üretimi Yarışması’nın birinci aşaması Rüzgar Türbini Ön Tasarım aşamasıdır. Bu aşamada teorik hesaplama yeteneklerini değerlendirilecektir. Bu kapsamda, asgari olarak aşağıda verilen çalışmaların yapılması ve raporlanması beklenmektedir:

 • Rüzgâr türbini ön tasarımının açık kaynaklı (QBlade vb.) veya ekibin geliştirdiği yazılımlar kullanılarak yapılması,
 • Aerodinamik ve yapısal performansların bilgisayar benzetimleri ile belirlenmesi,
 • Belirlenen çalışma şartları için jeneratör seçimi ve rotor jeneratör bağlantısının tasarlanması,
 • Rüzgâr türbinini taşıyacak yapının tasarlanması,

Bu bilgiler temel öneri niteliğinde olup, ekipler tasarımlarını uygun gördükleri alternatif ve ek yöntemleri kullanarak daha iyi hale getirmekte serbesttir. Bu aşamada kullanılan mühendislik yaklaşımları ve ortaya çıkan tasarımlar raporlanarak değerlendirilmek üzere yarışma komitesine sunulur. Değerlendirme aşağıdaki ölçütlere göre yapılacaktır:

 • Doğru mühendislik yaklaşımlarının kullanımı,
 • Güncel mühendislik araçlarının kullanımı,
 • Tasarlanan türbinin başarımı,
 • Ekip çalışması ve iş bölümü,
 • Raporlama ve sunum,

BEST For Wind Rüzgâr Türbini Tasarım ve Üretimi Yarışması’nın ikinci aşaması Rüzgâr Türbini Üretim aşamasıdır. İkinci aşamada üretim becerileri ve tasarlanan sistem ile üretilen sistemin uyumu değerlendirilecektir. Bu kapsamda aşağıdaki çalışmaların tamamlanması ve raporlanması beklenmktedir:

 • Satın alma ve üretim planlama,
 • Rüzgâr türbini bileşenlerinin seçilen yöntem(ler)le üretilmesi,
 • Montaj ve test planlama,
 • Tasarım iyileştirme ve gerekli değişikliklerin uygulanması,

İkinci aşama sonrasında yarışmaya katılan ekiplerin ürettikleri türbinler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rüzgâr Tüneli’nde eşdeğer koşullarda test edilecektir. Belirlenen test şartları şunlardır:

 • Tünel 2, 4, 6, 8, ve 10 m/s rüzgar hızında ikişer dakika çalıştırılarak her rüzgâr hızında üretilen güç değerleri belirlenecektir,
 • Tünel 12 m/s hızda çalıştırılarak türbinin dayanıklılığı gözlemlenecek ve varsa güç üretimi belirlenecektir,

 Bu aşama sonucunda değerlendirme aşağıdaki ölçütlere göre yapılacaktır:

 • Türbin tarafından üretilen güç eğrisi ile teorik olarak öngörülen güç eğrisi uyumu: %50
 • Ortalama olarak elde edilen güç değeri: %20
 • Tüm sisteminin ağırlığı (kule ve elektronik aksam dâhil): %20
 • Rapor ve sunum kalitesi: %10

Proje başarısı değerlendirilirken tasarım ve bilgisayar benzetimleri de değerlendirilecek, rapor kalitesi de göz önünde bulundurulacaktır. Tasarım ve bilgisayar benzetimleri uygun biçimde gerçekleştirilmemiş ya da gerekçeleriyle birlikte raporlanmamış rüzgâr türbini, çok yüksek güç üretse de ortalamadan daha düşük puana sahip olabilir.

Destekler:

Yarışmanın birinci aşamasından sonra yapılacak değerlendirmede, destek için uygun bulunan 10 (on) ekibe 7.500,00’er TL malzeme satın alma ve üretim desteği sağlanacaktır.

Ödüller:

Yarışma sonucunda yapılan değerlendirmede en yüksek puanı alan birinci ekibe 30.000 TL, ikinci ekibe 15.000 TL üçüncü ekibe 7.500 TL para ödülü verilecektir.

Yarışma takvimi:

 • Resmi Yarışma Duyurusu: 12 Ocak 2023
 • Yarışma başvurusu son tarihi 17 Şubat 2023
 • Ön raporların teslimi, sunumlar ve birinci aşama değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 18 Mart 2023
 • Birinci aşama sonrası desteklenmesine karar verilen ekiplere bütçe aktarımı: 01 Nisan 2023
 • İkinci Aşamada üretilen Rüzgar Türbinlerinin Teslimi: 09 Haziran 2023
 • Rüzgar Türbini Test ve Ödül Töreni Etkinliği: 13.06.2023

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.