• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

PARK YARATAN HACKATHON 2023 ŞARTNAMESİ


Otonom Park Etme Teknik Şartnamesi

1.         Yarışmanın Konusu, Yeri ve Tarihi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından özel sektör ve üniversite ile “Otonom Park Etme” konusunda online yarışması, 10.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri arasında düzenlenecektir. 

Yarışmanın Konusu: Otonom Park Etme

2.         Yarışmanın Düzenlenme Amacı

Araçlarda yer alan otonom park etme özelliğinin geliştirilmesi, sensörlerin, algoritmaların ve simülasyon ortamlarının daha verimli kullanılması, tasarlanan algoritma, kod vs. gerçek zamanlı donanıma entegre edilebilmesi (simülasyon ortamında) beklenmektedir. Yarışmanın aşağıdaki sıraya göre ilerletilip sonuca ulaşması istenmektedir.

1. Açık park ortamının bir haritasını oluşturmak. (Hazır haritalar kullanılabilir veya kendi haritanızı oluşturabilirsiniz.)

2. SLAM algoritması geliştirmek.

3. Park ortamındaki hareketli nesneleri sınıflandırılması.

4. Oluşturulan harita üzerinde aracın yerini belirlenmesi.

5. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algoritmasının elde edilen çıktısı yol planlama algoritması tarafından    kullanılması.

Bu görevler, ROS/Rviz veya LGLSV, CARLA gibi diğer platformlarda geliştirilebilir ve simüle edilebilir ayrıca sensör uygulaması da simüle edilebilir.

Yarışmanın sonucunda çıktı olarak aracın kendini otomatik bir şekilde  yatay veya dikey şekilde simülasyon ortamında park etmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizde bu alandaki ekosistemin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

3.         Yarışmaya Yönelik Genel Bilgiler

a.         Katılımcı Profili

Yarışmaya, otonom araç alanında proje geliştirmek isteyen herkes başvuru yapabilir.

18 yaş altı yarışmacılar ise danışmanları eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabilir.

Katılımcılarda aranan özellikler;

           Algoritma geliştirmeyi seven,

           Otomotiv ile ilgili,

           Sensör teknolojileri ile ilgili,

           Ekip çalışmasını seven,

           Ar-Ge çalışmalarına tutkulu ,

           Simülasyon ortamları hakkında bilgi sahibi (örnekler ve eğitim dokümanı CARLA üzerinden temin edilecektir.)

b.         Donanım Bilgileri

           Kullanılacak sensörler

o          1 adet ön kamera;

o          1 adet arka kamera;

o          6 adet ön ultrasonik sensör;

o          6 adet arka ultrasonik sensör;

o          Sensör komponentlerinin konumlandırılmasında kısıt yoktur.

Kamera ve sensörlerin teknik detayları yarışma sürecinin başlaması ile yarışmacılara bildirilecektir. 

c.         Yarışma Takvimi

Aşağıda yarışma ile ilgili olarak belirlenen takvim sunulmaktadır.

           09.10.2023 - 06.11.2023 - Yarışma Başvuru Süreci

           07.11.2023 - 10.11.2023 - Mentörlerin Ön Değerlendirme Süreci

           11.11.2023 - 17.11.2023 - Yarışma Süreci

           16.11.2023 -  Katılımcılar için Sunum ya da Video Hazırlama

           17.11.2023 - Katılımcıların Sunumlarının Gerçekleştirilmesi

           17.11.2024 - Resmî Sonuçların Açıklanması

Ön değerlendirme sürecinde farklı mentörlerden destek alınacaktır.
Her bir proje özelinde mentörlerin olumlu karar verdiği ekipler yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.
Mentörler ile yarışmacılar Discord üzerinden iletişime geçebileceklerdir.

ç.         Yarışmaya Katılım Şartları

           Yarışmacılar başvuru formunu doldururken girdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

           Yarışmanın duyurusu https://teknoparkizmir.com.tr/tr/haberler/etkinlikler/ den yapılacaktır. TOFAŞ İnternet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da duyurulacaktır.

           Katılımcılar, başvuru sürecinde; kendilerini, takım arkadaşlarını ve proje fikirlerini anlatan bir sunum hazırlamak zorundadır. Söz konusu sunumu Google Drive ya da Dropbox gibi bir bulut alanına yükleyip, söz konusu alanın linkini başvuru formunun en alt kısmında yer alan alana girmek zorundadır.

           Yarışmaya katılım bireysel ya da takım halinde olabilir.

           Yarışmaya herhangi bir yaş sınırı olmaksızın onay alan herkes başvuru yapabilir. 18 yaş altı ekiplerin ise yarışmaya danışmanlarının eşliğinde katılmaları zorunludur.

           Yarışma kapsamında hazırlanacak sunumda takım üyelerinin tamamının proje kapsamında görev tanımları yapılmalıdır.

           Yarışmaya katılacak ekiplerin çıktılarını yükleyeceği GİTHUB hesabı olmalı.

           Yarışma süresince geliştirilecek kodların, TOFAS-Hackathon/Autonomous-Parking: Primarily a hackathon about autonomous parking organized by TOFAS (github.com) yere erişilebilir biçimde paylaşımı zorunludur. Bu bağlamda tüm yarışmacılar projeleri ile ilgili gerekli dokümantasyonu yapmak zorundadır.

           Yarışmacılar, Otonom Park Etme ile ilgili yaptıkları çalışmaları Platform ile paylaşmalıdır.

           Yarışmacılar proje geliştirme süresince projenin bağımlı olduğu ücretli herhangi bir yazılım kullanamaz.

           Yarışmacılar, yarışmaya mevcut durumda üzerinde çalıştıkları projelerini sunamaz. Daha önceki yarışmalarda yapılan projelerin üzerine geliştirme yapılması da uygun değildir.

           Yarışma süresince, yarışmacıların daha önce başka yerde yayınlanmış ya da satılmış projeleri kullanılamaz.

           Yarışma boyunca ortaya çıkacak olan bütün FSMH koşulsuz olarak TOFAŞ’a aittir.

d.         Yarışma Sunumları

          Yarışmamız 05.04.2023 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle 05.04.2023 tarihi saat 23:59’a kadar projenize ait tüm dokümanlarınızı, bilgilendirmeleriniz TOFAŞ ile paylaşılacak. Kod deposu, kaynak kodların yanı sıra

1.         Projenin çalıştırılması için gerekli tüm bağlılıkların eksiksiz bir listesini,

2.         Projenin çalıştırılması için izlenecek tüm adımları ve

3.         Kullanılan veri setinin indirilebileceği herkese açık bir bağlantısını içermelidir.

           Proje kapsamında yapılan geliştirmelerin, yarışmaya sunulacak projeye ait tanımlamanızı yapmanız ve en az haftalık olarak güncellemelerinizi sisteme yüklemeniz zorunludur.

           Yukarıda belirtilen tarihte proje dosyası yüklemediğiniz takdirde projeniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

           TOFAŞ ile paylaşılan projeler, sunum gününe kadar mentörler ve jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilmektedir. Bu nedenle yükleme işleminin bahsi geçen tarihe kadar gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

           Proje yükleme sürecinde “Otonom park ve Yazılım” etiketini kullanarak yükleme yapmalısınız. Ayrıca ekip halinde başvuran kişiler mutlaka ekip adlarını da eklemelidir.

           Projeleriniz 08.03.2023 itibaren yüz yüze değerlendirilmeye başlanacaktır.

           Yukarıda bahsi geçen tarihte ekipler tüm üyeleri ile hazırladıkları sunumlarını jüri ve mentörlerimize gerçekleştirecektir.

           Sunum esnasında geliştirmiş olduğunuz projeniz ile ilgili bir demo gösterimi yapmanız gerekmektedir. Bu bağlamda sunum esnasında herhangi bir problem yaşanmaması adına projeniz ile ilgili sunumunuza ek olarak proje demo video çekimi de talep edilmektedir.

           Projeleriniz aşağıda belirtilen ana başlıklar kapsamında 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

          Otonom sürüş ve Yazılım

          Yaratıcılık ve İnovasyon

          Tasarlanan algoritmanın gerçek zamanlı donananıma işlenebilmesi

          Sensörlerin yapılarının parametrik olarak belirlenmesi (gerçek sensörlerle parametreleri ile uyumlu olması)

          Sunum performansı

          Kullanılacak olan donanımın minimum gereksinimlerini karşılaması

          Oluşturulan haritanın karmaşıklığı.

          Dokümantasyon

           Katılımcılar jüri ve mentör heyetine yaptıkları sunumu TOFAŞ’ ın göstereceği yere yüklemek zorundadır.

           Yarışmacıların jüri ve mentör üyelerine yapacakları sunumlar çevrim içi ortamda kayıt altına alınacaktır. Konu ile ilgili olarak ilgili KVKK metni web sitesinde mevcuttur.

           Yarışma kapsamında hazırlanacak projeler yarışma dönemi içerisinde geliştirilecek olup; önceden hazırlanmış / devam etmekte olan projeler yarışmaya dahil edilemez.

e.         Jüri Üyeleri Listesi

Otonom Park Etme ile ilgili sonuçları aşağıda belirtilen kişilerin değerlendirmesi planlanmaktadır.

           Utku Karakaya 

           Kemal İzin

           Ömer Orkun Düztaş

f.          Mentörler Listesi

           Aydın Altun

           Mehmet Alkan

g.         Değerlendirme Kriterleri

           Otonom sürüş ve Yazılım (30)

o          Kodlama açısından yeterlilik

o          Uygulanabilirlik

o          Topluluğa sağlanan katkı

o          Yenilik seviyesi

o          State of art- hangi teknik kullanılmış, sürecin teknik kısmı açıklanacak.

o          Mevcut çözüm üzerinden ilerleme durumunda teknik çözüm ve fikrin değeri önem kazanabilir.

o          Kullanım olarak sunulan katkı

o          Ürün / Servis Ara yüzü (test edilebilir) / Kullanılabilir Model ya da Veri Seti Çıktısının oluşturulması

           Harita (20)

o          Oluşturulan harita gerçeğe yakın olabilmesi (tabelalar, park yerinin şekli; yatay, dikey, park yerindeki araçlar etc.)

           Yaratıcılık ve İnovasyon (20)

o          İş Değeri yaratmak

           Sunum performansı (10)

           Dokümantasyon (10)

           Somut cevaplar verilebilir bir puanlama sistemi (10)

o          Akademisyen + Sektör Temsilcisi jüride olmalıdır.

o          Jüri içerisinde mentörler olmalıdır

o          Mentörler kendi ekiplerine puan vermemelidir

o          Jüri üyelerine beklentiler açıklanmalıdır.

o          Puanlama açıklanmayacak ancak kriterler açıklanacaktır. (itiraza yönelik puanlama sistemi açıklanabilir)

ğ.         Puanlama Sistemi
100’lük sistem üzerinden puanlama yapılacaktır.

4.   Ödüller
Yarışmada;

1.         Olan ekibe 30,000 TL

2.         Olan ekibe 20,000 TL

3.         Olan ekibe 15,000 TL para ödülü verilecektir.

 


warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.